Historie projektu

Autor: Redakce EUNI
01. 09. 2015

E-learningová forma celoživotního vzdělávání lékařů se poprvé objevila v České republice v roce 2006, kdy byl na internetové adrese www.euni.cz spuštěn vzdělávací portál EUNI, který si hned od počátku získal oblibu. K této skutečnosti jistě přispěl i fakt, že na rozvoji tohoto mezioborového portálu se soustavně podílejí přední odborníci české medicíny a zástupci SVL ČLS JEP. 

V roce 2007 získal EUNI, jako vůbec první internetový portál pro lékaře v České republice akreditaci ČLK a kredity do systému celoživotního vzdělávání za každý úspěšně absolvovaný zkouškový test. Cílem EUNI je poskytovat alternativní možnost celoživotního vzdělávání zdravotníkům téměř všech oborů.

Kde nás nájdete

Zostaňme v kontakte!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň