Certifikáty od EUNI

Koncept EUNI smeruje k získavaniu kreditných bodov CME (Continuing medical education) v rámci celoživotného vzdelávania. Po úspešnom absolvovaní záverečného testu získa študent certifikát a sú mu pripísané príslušné kreditné body.

Bezplatne sa zaregistrujte na našich stránkach a využívajte výhod EUNI

Súhlasím s tým, aby spoločnosť Pears Health Cyber s.r.o. Správce osobních údajů je společnost Pears Health Cyber, s.r.o.,
IČ: 25784684, se sídlem DOCK01, Voctářova 2449/5, 180 00
Tel.: +420 272 732 996.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@pearshealthcyber.com.
Více informací na www.pearshealthcyber.com.
(ďalej len „PHC“) spracovávala moje osobné údaje uvedené nižšie, ktoré sprístupním PHC, a to s cieľom:

* povinné pole
Pre zobrazenie bližších informácií a poučenie o spracovaní Vašich osobných údajov prosím kliknite TU.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v registračním formuláři a zpřístupněných PHC na základě tohoto souhlasu poskytuji zcela dobrovolně na dobu neurčitou a tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle tohoto souhlasu mám vůči PHC právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a také právo na výmaz osobních údajů, zejména pokud odvolám svůj souhlas zasláním žádosti na delete@pearshealthcyber.com a nebude existovat žádný jiný právní důvod pro zpracování těchto údajů. Dále mám také právo vznést námitku, a to především námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu včetně zasílání informačních e-mailů, po jejímž uplatnění nebudou osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány. Konečně beru také na vědomí, že mám právo na přenositelnost údajů a také právo se obrátit s případnou stížností na příslušný dozorový úřad v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k porušení předpisů o ochraně osobních údajů.

Pro uplatnění svých práv, pokud není výše uvedeno jinak, nebo v případě potřeby bližších informací týkajících se zpracování osobních údajů mohu kontaktovat PHC prostřednictvím e-mailu na adrese dpo@pearshealthcyber.com.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tj. „osobou způsobilou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky“.

Kde nás nájdete

Zostaňme v kontakte!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň